Inteligentne, strefowe sterowanie ogrzewaniem. Jak to działa ?

Tradycyjna głowica utrzymuje stałą ustaloną temperaturę w pomieszczeniu niezależnie od jego tygodniowego cyklu wykorzystania. Nie jest to rozwiązanie ekonomiczne ponieważ część ciepła marnuje się na ogrzewanie pomieszczeń, w których w tym czasie nikt nie przebywa (np. kiedy dzieci są w szkole, większość czasu spędzamy w salonie, itp. - pomieszczeniach o bardzo charakterystycznym sposobie wykorzystania). W całym cyklu dziennym nigdy przecież nie korzystamy jednocześnie z całego mieszkania.

Sytuacji tej nie zmienia również zastosowanie centralnego sterownika ogrzewania. W związku z tym jedynym efektywnym rozwiązaniem problemu jest system ogrzewania strefowego, w którym temperatura każdego z pomieszczeń może być niezależnie zaprogramowana w zależności od potrzeb użytkowników. Oczywiste jest zatem, że zastosowanie systemu ogrzewania strefowego przekłada się bezpośrednio na ilość zużytego paliwa wykorzystywanego do ogrzewania a oszczędności z tego tytułu sięgają ok. 25%.

Najprostszym sposobem budowy ekonomicznego systemu ogrzewania strefowego jest wykorzystanie elektronicznych głowic termostatycznych ECOmatic EM-GT-01 SIMPLE, które jako niezależne urządzenia umożliwiają inteligentną regulację temperatury w pomieszczeniach wg ustalonego harmonogramu tygodniowego. Dzięki temu że stanowią zamiennik standardowej głowicy termostatycznej są niezwykle proste w instalacji i nie wymagają żadnej interwencji w aktualny system ogrzewania. Duży wyświetlacz LCD, bardzo łatwe programowanie oraz obsługa sprawiają, że są niezwykle przyjazne dla użytkowników.

Poniżej ilustrujemy przykładowy dzień korzystania z systemu ECOmatic do inteligentnego sterowania ogrzewaniem wg ustalonego harmonogramu w mieszkaniu o powierzchni 50m2. Zastosowanie sterowników ECOmatic pozwoliło na zmniejszenie całkowitej, średniej temperatury pomieszczeń o ok. 1,4oC co bezpośrednio przekłada się na obniżenie kosztów ogrzewania o ok. 11%.